Other Surveys: State of CSSState of GraphQLState of JavaScriptState of React

State of HTML

Yıllık web platformu hakkında geliştirici anketi

Web geliştiriciler genellikle JavaScript ve CSS'e odaklansa da, yaptığımız hiçbir şey HTML temel olmaksızın mümkün olmazdı.

Uzun bir süre HTML'in evrilmekte olmadığı algısı hakimdi, ancak bu durum değişiyor olabilir. <selectlist> gibi yeni öğelerin yakın gelecekte yer alacak olması, popovers gibi sofistike yeni fonksiyonlar ve Web Components, PWAs gibi bir dizi ilgili tarayıcı API'leri, bu algıyı değiştirebilir.

Bu yıl, Lea Verou bu yepyeni anketin tasarımını liderlik etmek gibi zorlu bir göreve girişti, içerikten UX'e ve ötesine.

State of JS ve State of CSS projelerinin elde ettiği başarıları temel alarak, State of HTML'yi sunuyoruz; web platformu üçlememizi tamamlayan son eksik bileşen, böylece web platformunun bütünlüklü evrimini izleyebiliriz. Her zamanki gibi, burada verilen yanıtlar tarayıcı üreticileri için yol haritalarını önceliklendirmelerine ve daha yüksek uyumluluk için çalışmalarını sağlamaktadır, dolayısıyla dikkatli bir şekilde yanıt vermek, size beklediğinizden fazla katkı sağlayabilir.

With Special Support From